Projekt EduArt

Projekt EduArt vznikl v roce 2005 jako projekt pro využití grafického vyjádření informací s uplatněním nových médií k podpoře rozvoje tvořivosti. Navazoval na zkušenosti, které měli členové týmu od roku 2000, kdy zpracovali pro Prahu - Evropské město kultury 2000 projekt Pražský Golem (www.prague-golem.cz), který pomáhal do škol zavádět nové technologie pro grafické vyjádření - inovace se týkala zejména grafických animací jako metody, jak učit děti vyjádřit v obrazové formě procesy a proměny kvalit. 

Číst dál: Projekt EduArt

AVP - Asociace výtvarných pedagogů

Asociace výtvarných pedagogů - AVP - je stavovskou organizací učitelů oboru výtvarná výchova. Po velmi plodné a intenzivní práci na začátku devadesátých let se nyní snaží obnovit svoji činnost.


Bližší inormace je možné nalézt na stránkách http://www.avepe.cz/

 

Spolupracující organizace

 S projektem EduArt spolupracovalo a nadále spolupracuje několik organizací, jmenovitě Česká sekce INSEA, Asociace výtvarných pedagogů, ARTAMA - Nipos. Nadstandardní podporu měl v dříve existujícím Výzkumném ústavu pedagogickém, kde byl součástí školení o možnostech tvořivého vyučování v souvislosti se zavedením portálu rvp.cz. O aktivitách spolupracujících organizací, které souvisí s rozvojem tvořivosti, zde chceme přinášet informace.

Česká sekce INSEA

česká sekce INSEA

Czech Section of INSEA

Česká sekce INSEA je občanským sdružením, které je kolektivním členem mezinárodní společnosti INSEA (International Society for Education through Art), rozvíjející spolupráci v oblasti výchovy uměním a k umění. Tato nevládní organizace působí v mnoha zemích na všech kontinentech od roku 1951 a její aktivity se váží na činnost UNESCO, s níž je spjata formou konzultativního statutu. Česká sekce INSEA se připojila v roce 1960 (coby Československá sekce INSEA), od roku 1992 působí jako národní sekce. Sdružuje české odborníky ve výtvarné výchově, vyučující výtvarně pedagogického zaměření všech stupňů škol. Jejím cílem je rozšiřovat působení výtvarné výchovy nejen co do počtu zúčastněných, ale zejména kvalitou nabídky tak, aby v době vizuální civilizace uměl obor výtvarné výchovy poskytnout prostředky, kterými bychom dokázali tomuto svému údělu porozumět a tvořivě se s ním vyrovnat.

Číst dál: Česká sekce INSEA

Starý web – aneb Kam s ním

Se sestavením nového, komunikativnějšího webu se přece jen neradi loučíme s webem starým, který pro nás reprezentuje léta našeho snažení a připomíná nám koncepty, které jsou možná mnohé již přežilé, ale z jejichž překračování, rozšiřování a pokračování povstává naše dnešní snažení.

V době jeho zakládání jsme chtěli již hlavní grafickou stránkou naznačit jiný typ směřování, než je obvyklý, technologie Flash se však ukázala pro jistou část zájemců nečitelná a také těžko vyhledatelná vyhledávači sítě. Spousta příspěvků byla napsána na začátku projektu, měly proto charakter spíše nadějí a konceptů, kterými chceme naše cesty směřovat. Ukázalo se při tom, že ne všechny jsme schopni pokrýt vlastními silami a tak jsou v struktuře webu opuštěny, bez dalšího rozšiřování, přestože jsou možná jinde živými odkazy.

Umisťujeme jej zde tedy proto, abychom na nic ze svých někdejších snah nezapomněli – ty špatné neopakovali – a ty živé abychom mohli postupně vytahovat na světlo a udržovat je v chodu.

Pokud tedy najdete některé obsahy z nového webu také v tom starém, vězte, že jsou to ty, které nechceme opustit a v jejichž prosazování pokračujeme.

Přejít na starý web.