Filtr
 • INSEA Plzeň 2012

  Katedra výtvarné kultury Fakulty pedagogické ZČU v Plzni a Česká sekce INSEA pořádají
  ve dnech 6. – 7. .12. 2012
  v prostorách Katedry výtvarné kultury Fakulty pedagogické v objektu Klatovská třída 51, Plzeň
  konferenci

  O významu tvořivosti ve výtvarné výchově a jejím účinku na všeobecné vzdělávání