Projekt EduArt

Projekt EduArt vznikl v roce 2005 jako projekt pro využití grafického vyjádření informací s uplatněním nových médií k podpoře rozvoje tvořivosti. Navazoval na zkušenosti, které měli členové týmu od roku 2000, kdy zpracovali pro Prahu - Evropské město kultury 2000 projekt Pražský Golem (www.prague-golem.cz), který pomáhal do škol zavádět nové technologie pro grafické vyjádření - inovace se týkala zejména grafických animací jako metody, jak učit děti vyjádřit v obrazové formě procesy a proměny kvalit. 

Pod názvem "EduArt - vytvoření a pilotní užití metodiky, školení a autorského software pro grafické vyjádření informací jako nástroj rozvoje kreativity, komunikace a správy informací při naplňování Rámcového vzdělávacího programu" získal projekt v letech 2006-2007 podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Evropského sociálního fondu. V rámci projektu byla vyvinuta metodika podpory rozvoje tvořivosti  s uplatněním grafických metod, vytvořeny metodické a školicí materiály pro žáky i učitele a vyvinut autorský software EduArt Editor 1.0, který umožňuje využít k podpoře tvořivosti nová média.  V rámci projektu byli proškolení učitelé dvaceti škol, metodické a školicí materiály, stejně jako software EduArt Editor 1.0 byly a jsou v době udržitelnosti projektu všem učitelům a žákům českých škol k dispozici zdarma - viz rubrika EduArt Editor a školicí materiály ke stažení. Materiály i EduArt Editor si podle našich statistik stáhli zástupci či učitelé více než sta škol.

Od doby skončení podpory projektu MŠMT a ESF jsme svými vlastními prostředky financovali rozšíření funkcí EduArt Editoru (nyní již ve verzi 1.37). Získané zkušenosti se školením a aplikacemi našich metod jsme dále uplatnili v  jejich teoretickém prohloubení a tím i k zefektivnění metodiky školení a k dalšímu zpřístupnění našich metod podpory rozvoje tvořivosti. Prudký rozvoj informačních technologií s požadavky na schopnosti zakládat samostatně grafické informace, uplatňovat vlastní tvořivost a flexibilitu v strukturovaném myšlení daly našim prognózám zapravdu. V současné době jsme schopni reagovat na všechny požadavky, které v této své nové technologické epoše nastoluje společnost, stejně jako podniky a podnikatelé -  na zkvalitnění výuky, na rozvoj tvořivosti a prohloubení exaktního myšlení.

Sami také chceme vstoupit do nové epochy rozšířenými aktivitami. Jejich projevem je i tato proměna naší komunikace k aktuálnímu webu, umožňujícímu bezprostřední kontakt s vámi, našimi klienty - všemi tvořivými lidmi, podnikateli, učiteli, studenty i žáky, i dalšími zájemci o prohloubení tvořivého přístupu ke skutečnosti. Hledáme v této souvislosti také podporu pro kvalitativní posun v registraci výsledků tvořivosti - pro vybudování webu, který by shromažďoval, třídil a dával k dispozici ostatním výsledky tvořivosti zúčastněných respondentů, zpracované v nových médiích a tak zmnožoval dále účinky tvořivosti se silou, kterou má jejich sítové propojení.

Chceme tedy na těchto stránkách dávat k dispozici naše poznatky, diskutovat je s vámi, přijímat poznatky všech, kteří se chtějí podílet na tomto společném, všem otevřeném díle.

Tým EduArt,  24. 9. 2012