Vstup do aplikace

Online verze aplikace Eduart se připravuje.

Vážení přátelé, tato čast našeho webu se postupně má stát klíčovou!

Podařilo se nám zatím naplnit první část našeho záměru - vytvořit metodiku na podporu rozvoje tvořivosti a vytvořit software EduArt Editor, který umožňuje relační tvorbu obrazů a vytváření relačních map. Eduitor je nyní schopen zaznamenávat vzdělávací obsahy a umožňuje tak žákům, studentům i učitelům podchycovat své myšlenky graficky podnětným způsobem, ozřejmujícím vztahy mezi těmito obsahy a podporujícím tak jejich zapamatování.

Naším cílem je vytovřit databanku takovýchto vzdělávacích obsahů, na níž byste se mohli podílet - stahovat si obsahy již hotové a přidávat vlastní. V současné době pracujeme na získávání zdrojů, které by nám umožnily takovou databanku vytvořit. Přivítáme samozřejmě pomoc každého, koho by takový obsah činnosti zajímal - v současné době asi především zájem obětavých programátorů, kteří jsou schopni spolu s námi věřit, že tento projekt je perspektivní.

O dalším postupu prací na tvorbě databáze zde budeme pravidelně informovat.