Pokračování INSEA v Plzni

Symposium České sekce INSEA v Plzni bylo uspořádáno na poslední chvíli, teprve, když se podařilo získat od společnosti Plzeň, Evropské město kultury 2015 podporu na vydání monografie. 

Krátký odstup od vyhlášení tématu symposia k času jeho konání měl patrně velký vliv na to, že hostilo patrně nejméně účastníků v historii (také sem se již dostal nový zvyk, kdy přednášející přijede pouze na svoje vystoupení, přednese svůj referát a zase ihned mizí, informace poskytnuté ostatními si přečte teprve snad později), přesto mělo poměrně vysokou úroveň projednávaného obsahu. Téma tvořivosti je stále více diskutováno a symposium ukázalo, že výtvarná výchova je u jeho zdroje, že tedy může poskytnout zkušenosti s jejím rozvíjením (i s jejím nerozvíjením) ostatním vzdělávacím oborům a nemusí se tedy cítit na okraji vzdělávání, dokáže-li zvolit aktuální témata svého zájmu. Jednou z důležitých myšlenek, která na symposiu zazněla, je, že tvořivost přestává být považována za výsledek nějakého defektu či nedostatku tvořícího subjektu, které se on svou tvorbou pokouší překonat, ale že tvořivost je naopak projevem vyvážené, vyrovnané osobnosti, je její přirozeností a podstatou. Tvořivost lze také chápat, vedle tradičního očekávání jejího zhodnocení v objevech a vynálezech, jako každodenní, kontinuální seberozvíjení, rozšiřování a prohlubování kvality své osobnosti. Právě chybná představa o tvořiosti jako mimořádném snažení s takto nejistým výsledkem vede k podceňování či dokonce  opomíjeníí podpory tvořivosti ve výuce.

Setkání v Plzni poukázalo také na nedostatky v činnosti České sekce INSEA. Na plenární schůzi se sešel pouze minimální počet členů, takže nebylo možné zvolit nový výbor (starému vypršel mandát v polovině letošního roku), volby se nyní proto provádí korespondenčně.

Jako výstup ze symposia je plánována tištěná monografie, termín jejího vydání a způsob jejího získání zde také oznámime.