Sborníky INSEA

V průběhu plzeňské konference INSEA padly mnohokrát dotazy po sbornících z předcházejících symposií České sekce INSEA. K dispozici v tištěné podobě jsou  ještě sborníky z plzeňského symposia v roce 2004, věnované diskusi nad Rámcovým vzdělávacím programem.

Sborníky z předchozích symposií vzaly za své při povodních, které zasáhly i náš sklad na ZUŠ Lyčkovo náměstíí v Karlíně. Mnohé z nich tedy nemáme ani k dispozici ani my. Sborníky z posledních symposií nevydávala INSEA sama, ale vydavateli jsou jednotlivé katedry, takže pokud ještě jsou, tak jedině tam.  Optimální by však bylo, kdyby všechny tyto sborníky byly k dispozici na webu. Proto se tímto obracíme v první řadě na vydavatele z jednotlivých kateder, zda mají ještě k dispozici tiskovou přípravu sborníků, které vydávali a dále na naše členy a na další pedagogy s prosbou, pokud nějaké starší sbornk mají, zda by je nemohli poskytnout k oskenování, v optimálním případě po předchozí dohodě sami oskenovat. 

První vlaštovka je již na světě - viz na stránkách tohoto serveru v rubrice Spolupracující organizace / INSEA zveřejněný sborník z památné konference "Učitel výtvarné výchovy - umělec a pedagog" v Plzni v roce 1994, kde se Igorovi Zhořov v atmosféře ještě porevolučního nadšeníi podařilo k projednávání společných zájmů přilákat zastoupení vedení jednotlivých vysokých uměleckých škol v čele s tehdejším rektorem AVU Milanem Knížákem. Ve sborníku jsou rovnou dva jeho příspěvky, stejně jako zajímavá vzájemná diskuse dvou táborů - uměleckého a pedagogického.
 
Získali jsme i elektronickou verzi sborníku ze symposia v Pzni 2004 "Rámcový vzdělávací program a výtvarná výchova", kterou zde také uveřejňujeme. Přístup k odborné diskusi nad konceptem výtvarné výchovy v Rámcovém vzdělávacím programu, která tehdy proběhla, může být dnes důležitý zejména pro studenty výtvarné pedagogiky, pokud chtějí hledat k výtvarné výchově vlastní cestu.