Možnost přihlášky na ARTAMA Litoměřice 2013

Blíží se další Přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže, tentokrát již XIV. Od od 11. května do 6. června 2013 budou v prostorách gotického hradu Litoměřice vystaveny inovativní projekty učitelů výtvarné výchovy, což dává přehlídce výrazný metoický význam. Seznámit se podrobněji s programem a příhlásit se na rozborový seminář k této přehlídce lze na www.nipos-mk.cz/?p=19473