14. přehlídka Artama v Litoměřicích - Impulsy, tvorba, prezentace

Již 14. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže, která pod názvem uvdeneným v nadpisu proběhla  11. května – 6. června 2013 v prostorách gotického hradu v Litoměřicích, byla charakteristická právě formou prezentace. Omezené prostory nahrály tendencím, které pořadatelé přehlídky prosazují jž dlouhá léta - schopnosti vyučujících své výsledky prezentovat účinným způsobem také v nových médiích. Tímto způsobem prezentace se přehlídka stává přístupná i těm, kteří se jinak do Litoměřic neodostali - výsledky a ohlasy přehlídky jsou umístěny na www.vytvarneprehlidky.cz. Zde je možné si prohlédnot jak katalag této i minulé přehlídky, tak také si stáhnout pro vlastní studium elektronicky publikované projekty.


Jinak přehlídka dále podpořila obdobné tendence jako v minulých letech - schopnost učitelů jasně vytyčit vzdělávací cíl a schopnost nalézt pro jeho dosažení adekvátní, co nejméně tradiční prostředky, přístupné ovšem žákům či studentům tak, aby pochopili, k čemu mají směřovat, při tom však měli ke své tvorbě co nejvíce svobody.