EduArt - podpora kompetencí žáků v rozvoji své tvořivosti

Ve spolupráci s mateřskou školou Drobeček a základní školou EASY START v Plzni a pod záštitou Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 realizuje od září loňského roku občanské sdružení EduArt projekt "EduArt - podpora kompetencí žáků v rozvoji své tvořivosti". Projekt má být modelovým pro další školy, které se k němu budou chtít připojit.

V první etapě byly u Ministerstva školství akreditovány kurzy, jejichž seznam je možné najít v rubrice Školení. V těchto kurzech byly bezplatně proškoleny učitelky obou škol.  Cílem školení bylo vysvětlit metodiku  strukturovaného přístupu k tvořivosti, který zahrnuje jak sociální opatření, tak také rozvoj metaforického myšlení žáků, stejně jako rozvoj obrazové představivosti na základě relačního přístupu k obrazové tvorbě.

V současné době učitelky získané vědomosti pilotně ověřují ve výuce. Výstupem budou metodické materiály pro učitele a rodiče, které budou vydány jak v elektronické, tak v tištěné formě. Ambicí projektu je šírit tyto poznatky z metodického ohniska, které bylo takto založeno, i do dalších škol.