Eduart v ČT

O čtvrtcích 2., 9. a 16. září 2010 od 16.55 a o pátcích 3., 10. a 17. září 2010 od 7.55 uvedla Česká televize na svém II. programu postupně díly Co je tvořivost, Co je obraznost a Jak zacházet s obrazem, inspirované strukturou našeho projektu. Ne všechno se povedlo – jak jsme již předeslali v prvním avízu − nechtěli jsme poskakující moderátory, kteří netuší, o čem mluví – a máme je tam, spousta myšlenek zde není vysvětlena přesvědčivě a důsledně – prý pro specifikum televizního média byly moc složité a některé věci dopadly dokonce úplně protikladně (např. zájem režisérky o exotické prostředí kresby podle modelu, kde zodpovědný asistent říká, že základem vší tvorby je nakonec stejně dril − namísto námi do pořadu doporučovaných vskutku tvořivých, ale ne zcela „malebných“ klauzurních prací studentů na chodbách VŠUP), ale jak se říká – i negativní reklama je reklama, takže doufáme, že i tato snaha přispěje k zájmu o podstatu – o tvořivost a její vyjádření, jejichž nezbytnost se zde snažíme na dalších místech tohoto serveru důkladně vysvětlovat a naším projektem se snažíme pomoci v jejím praktickém uplatnění ve výuce.

Důležité je, že projekt stále pokračuje, o metodiku a o software mají zájem další učitelé i školy (přes sto přihlášených škol). Vše nejde sice tak rychle, jak bychom si představovali, ale zdá se, že už brzo budeme moci předvést výsledky vývoje EduArt E-learning, nástroje pro evaluaci relačního myšlení a tvořivé výuky a časem také výsledky vývoje EduArt Server, prostředí, kde bude možné výsledky ukládat, třídit, vyměňovat si a tak je dále využívat k výuce.

Obraznosti zdar a televizní zvlášť!!!

Programy si lze přehrát na