Strukturace rozvoje tvořivosti

 Tvořivost a její strukturní pojetí

 

Anotace:

Stať se pokouší prokázat, že obsahy, s nimiž obor výtvarná výchova pracuje, jsou základem rozvíjení tvořivosti obecně a jsou cenným nástrojem k její podpoře ve všech dalších oblastech vzdělávání i v ostatní lidské činnosti. Jejich rozvinutí je ovšem podmíněno sémiotickým přístupem, v němž je možné postupovat od konvencí k inovacím v užívání znaků, při němž se však tvořivost vyjevuje jako vícevrstvá, víceúrovňová strukturní transformace, zahrnující sociální, osobnostní (psychosomatické) a biologické (senzuální) aspekty těchto inovací.

Číst dál: Strukturace rozvoje tvořivosti