Spolupracující organizace

 S projektem EduArt spolupracovalo a nadále spolupracuje několik organizací, jmenovitě Česká sekce INSEA, Asociace výtvarných pedagogů, ARTAMA - Nipos. Nadstandardní podporu měl v dříve existujícím Výzkumném ústavu pedagogickém, kde byl součástí školení o možnostech tvořivého vyučování v souvislosti se zavedením portálu rvp.cz. O aktivitách spolupracujících organizací, které souvisí s rozvojem tvořivosti, zde chceme přinášet informace.