Česká sekce INSEA

česká sekce INSEA

Czech Section of INSEA

Česká sekce INSEA je občanským sdružením, které je kolektivním členem mezinárodní společnosti INSEA (International Society for Education through Art), rozvíjející spolupráci v oblasti výchovy uměním a k umění. Tato nevládní organizace působí v mnoha zemích na všech kontinentech od roku 1951 a její aktivity se váží na činnost UNESCO, s níž je spjata formou konzultativního statutu. Česká sekce INSEA se připojila v roce 1960 (coby Československá sekce INSEA), od roku 1992 působí jako národní sekce. Sdružuje české odborníky ve výtvarné výchově, vyučující výtvarně pedagogického zaměření všech stupňů škol. Jejím cílem je rozšiřovat působení výtvarné výchovy nejen co do počtu zúčastněných, ale zejména kvalitou nabídky tak, aby v době vizuální civilizace uměl obor výtvarné výchovy poskytnout prostředky, kterými bychom dokázali tomuto svému údělu porozumět a tvořivě se s ním vyrovnat.

 

kontakt: www.insea.cz

  

Od roku 1989 uspořádala Česká sekce INSEA následující symposia s mezinárodní účastí:

 

Nitra 1990 (ještě v rámci Československé sekce INSEA) 

 

Hradec Králové 1991, Výtvarná výchova v nové situaci 

 

Ústí nad Labem 1992, Filozofické aspekty výtvarné výchovy 

 

Ostrava 1993, Múzická kreativita jako cesta k obnově duše

 

Plzeň 1994, Učitel výtvarné výchovy – umělec a pedagog

 

Praha 1995, Uvidět 4. rozměr. Výtvarná výchova pro třetí tisíciletí

 

Žďár nad Sázavou 1996, Emocionalita a racionalita ve výtvarné výchově

 

České Budějovice 1997, Horizonty vzdělávání učitele výtvarné výchovy

 

Ústí nad Labem 1998, Ke kořenům oduševnělého tvaru

 

Praha 2000, Média a obraznost

 

Olomouc 2002, Výtvarná výchova a mody její komunikace

 

Plzeň 2004, Rámcový vzdělávací program ve výtvarné výchově

(sborník je možné objednat zdrama, pouze za náklady za zaslání na Katedře výtvarné kultury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni)

 

Praha 2006, Péče o obraznost / sémiotické přístupy k výtvarnému umění a ve výtvarné výchově

 

Brno 2008, Veřejnost a kouzlo vizuality. Rozvoj teoretických základů výtvarné výchovy a otázky kulturního vzdělávání.

 

Hradec Králové 2010, Vizuální gramotnost 

 

Plzeň 2012, Tvořivost ve výtvarné výchově

 

Olomouc 2015,  Současný stav a perspektivy výtvarné výchovy: Reflexe kurikulárních dokumentů pro všeobecné vzdělávání.

 

(ze sympozií od r. 1992 byly vydány sborníky)

  

Pro interní potřebu vydal výbor České sekce INSEA Listy s následujícím obsahem:

 

Listy č. 1 s diskusí o minulosti a budoucnosti výtvarné výchovy

Listy č. 2 s diskusí o cílech a zaměření INSEA

Listy č. 3 se statí Rudolfa Arnheima Zamyšlení nad výtvarnou výchovou

Listy č. 4 s diskusí o evaluačních kritériích pro Základní školu

Listy č. 5 s diskusí k dosavadním osnovám programu Základní škola